Välkommen till Lilla Kvikkjokk

Lilla Kvikkjokk ligger i trivsamma och ändamålsenliga lokaler ute på Djurgården. Läget inbjuder till mycket utelek och promenader bland hundraåriga ekar och vilda ängar. På förskolan finns i dagsläget 33 barn i åldrarna 1-5 år, tre montessorilärare, fyra montessoriassistenter, två barnskötare och en kock/pedagog.

Läs mer »

Föräldrakooperativ

Montessoriförskolan Lilla Kvikkjokk är en ekonomisk förening i vilken föräldrarna är delägare och personalen ansvarar för den dagliga verksamheten och pedagogiken.

En stark och engagerad föräldragrupp är en förutsättning för att driva ett föräldrakooperativ. Föräldrarnas insatser är mycket betydelsefulla och genom att aktivt delta i verksamheten ges naturliga möjligheter till inblick i barnens vardag. Det ideella och obligatoriska arbetet består bland annat av att medverka på städkvällar och basarer, att hjälpa till om ordinarie lärare eller kock har sjukfrånvaro samt att en gång per termin tvätta och stryka. Varje familj förväntas även under sin tid på förskolan löpande delta i något av arbetsutskotten samt under en period delta aktivt i styrelsearbetet eller i vänföreningens arbete. Detta engagemang ligger idag till grund för att verksamheten ska kunna bedrivas med nuvarande höga kvalitet..