Montessoriförskolan Lilla Kvikkjokk är en ekonomisk förening i vilken föräldrarna är delägare och personalen ansvarar för den dagliga verksamheten och pedagogiken.

En stark och engagerad föräldragrupp är en förutsättning för att driva ett föräldrakooperativ. Föräldrarnas insatser är mycket betydelsefulla och genom att aktivt delta i verksamheten ges naturliga möjligheter till inblick i barnens vardag. Det ideella och obligatoriska arbetet består bland annat av att medverka på städkvällar och basarer, att vikariera som lärare eller kock samt att en gång per termin tvätta och stryka. Varje familj förväntas även under sin tid på förskolan löpande delta i något av arbetsutskotten samt under en period delta aktivt i styrelsearbetet eller i vänföreningens arbete. Detta engagemang ligger idag till grund för att verksamheten ska kunna bedrivas med nuvarande höga kvalitet.

 Vi driver projektet ”DrömKvikkjokk” för att utveckla den fysiska närmiljön. Drömkvikkjokk formulerades som vision för fyra år sedan för att säkra utvecklingen av skolans fysiska miljö i Maria Montessoris anda. Successivt, i tydligt avgränsade projekt, och med högt ställda krav förädlas skolans miljö med naturmaterial och med dimensioner anpassade helt efter barnen.

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)