På Lilla Kvikkjokk arbetar vi enligt Montessoripedagogiken. Det innebär bland annat att låta barnen utvecklas i sin egen takt, att följa och vara lyhörd för deras olika behov av stimulans och att ge dem möjlighet och frihet att välja den aktivitet som vid varje tillfälle passar bäst. Genom pedagogiken ges barnet grundförutsättningar att utvecklas fysiskt, mentalt, emotionellt, socialt och intellektuellt. Barnet erbjuds att tillämpa sina kunskaper inom följande områden:

• Det praktiska livets göromål (vård av inom- och utomhusmiljö, vård av den egna personen)
• Socialt samspel
• Träna sina sinnen
• Utveckla sitt språk
• Träna grundläggande matematik
• Få kännedom om världen
• Arbeta med musik, rörelse, bild och form
• Miljö och idrott
• Kultur och traditioner

Genom att observera barnen, uppmuntra dem och inte utgöra något hinder för deras utveckling visar vi dem vägar att hitta sin egen individuella särart och bli motiverade att lära. Detta sker i en vacker och harmonisk Montessorimiljö där all inredning är anpassad till barnens storlek, från bord och stolar till krukväxternas placering.

Lärarens roll
I vår vision ryms att vi ska bli en plantskola för Sveriges bästa Montessoripedagoger för att på så sätt säkerställa inflödet av dedikerad och skicklig personal i vår förskola.

Montessorilärarens roll är mångsidig. Först och främst är läraren en väsentlig länk mellan Montessorimiljön och barnen. Därför är det viktigt att förbereda klassrummet i minsta detalj med all hänsyn till barnets absorberande sinne, känsliga perioder, allmänna behov och utveckling.

Läraren gör återkommande observationer för att få en mångsidig kunskap om varje enskilt barn. Läraren kan sedan leda, uppmuntra och väcka barnets intresse och kan lättare presentera rätt material vid rätt tillfälle.

Läraren försöker alltid lära genom ledning, inte tillrättavisning. På ett kärleksfullt sätt får barnet nycklar till en otroligt fascinerande värld av matematik, kultur, språk, vetenskap, konst och musik.
Läraren finns alltid till hands som stöd men undviker att ingripa med onödig hjälp som kan bli ett stort hinder i barnets självständighetsutveckling. Läraren strävar efter att varje barn ska bli självständigt, kunna välja en aktivitet efter eget bevåg, delta spontant och finna arbetsglädje i montessoriklassrummet.
Framför allt strävar lärarna efter att barnen känner sig glada och harmoniska.

Vi uppmuntrar barnen att tro på sig själva och på sin kapacitet, liksom på sina medmänniskors styrkor, och att verka självständigt i varje utvecklingsfas. Barnen vågar med tillförsikt ta nya språng, med avstamp i såväl glädje som förnuft.

Vill du veta mer om Motessoripedagogiken besök gärna:
http://www.mmi-institutet.se
http://www.ami.edu
http://www.montessoriforbundet.a.se

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)