Montessoriförskolan Lilla Kvikkjokk

Biskopsvägen 19
115 21 Stockholm

Vi följer de av Stockholms stad angivna riktlinjerna för klagomålshantering. Vår hantering av klagomål och synpunkter är del i vårt systematiska kvalitetsarbete då det utgör en tillgång i utvecklingen av vår verksamhet.

Du hittar vår rutin för klagomålshantering och synpunkter här.

E-post: info@lillakvikkjokk.se

Det är möjligt att lämna in anonyma klagomål och synpunkter. Vill du vara anonym kan du välja att skicka in blanketten via post alternativt komma och lämna den i förskolans brevlåda.

Du hittar blanketten för klagomål och synpunkter här.

Hitta till oss!

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)